Handelsbetingelser

Ved benyttelse af Renseri.NU services og produkter accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser.

 1. Generelt
  Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af rense-og vaskeservice hos Renseri.NU accepterer køber (herefter kaldet kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved bestilling.

Det påhviler kunden, til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

Kunden skal være mindst 16 år for at benytte services, der udbydes af Renseri.NU. Ved brug af Renseri.NU bekræfter kunden at være fyldt 16 år.

 1. Priser & Betaling:Prisen for rensning er den pris, der fremgår af Renseri.NUs prisliste på det tidspunkt, hvor Renseri.NU modtager ordren. Betaling finder sted forud. Forudbetaling er dog ikke muligt ved tilkøb og ved special opgaver. Her betales i stedet et depositum som modregnes ved levering. Modtagelse af effekter til rensning uden forudbetaling skal ikke anses for afkald på retten til forudbetaling. Kunden er kun berettiget til at foretage modregning eller tilbageholdelse i forhold til modkrav, som er fastslået ved retskendelse, og som ikke er anfægtet, eller som Renseri.NU udtrykkeligt har godkendt

Betalinger på Renseri.NU sker ved brug af kreditkort, kontooverførsel kontooplysninger: 3409-11461379 eller mobilePay  71789999 eller mobilePay 27293535.

Kunden er selv ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide. Såfremt de angivne kontooplysninger ikke længere er valide, som følge af at betalingskortet er enten udløbet eller spærret, vil kunden blive informeret om den manglende betaling, hvorefter kunden vil kunne tilmelde sig betaling via en anden konto.

Vi modtager betaling med alle former for kreditkort. Vær opmærksom på, at der bliver pålagt et mindre gebyr, når man betaler med dankort ved e-handel. Gebyr priserne fremgår i skemaet nedenfor:

Betalinger med e-dankort internethandel
0 00-50 00 DKK 0.70 pr. transaktion
50 01-100 00 DKK 1.10 pr. transaktion
100 01-500 00 DKK 1.39 pr. transaktion
Over 500 00 DKK 1.39 pr. transaktion

Vi krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse kundens kortnummer eller andre informationer under transaktionen.

Hvis Renseri.NU er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, pålægges et gebyr efter gældende takster.

Alle priser til privatkunder er inkl. moms og andre afgifter.

Alle priser til erhvervskunder er eks. moms

 1. Bestilling og samtykke

Bestilling
Ved bestilling skal kunden betale med enten kreditkort eller Mobilepay, og kunden giver samtidig tilladelse til, at betaling for nye bestillinger automatisk bliver trukket fra den konto, som kunden har oplyst ved oprettelsen. Betalingen bliver trukket efter bestilling. Kunden kan til enhver tid ændre sine konto-oplysninger.

Samtykke ved modtagelse af tekstil

Før behandling af online bestilling er Renseri.NU berettiget til at efterse effekterne. Renseri.NU kan efter en rimelig gennemgang afvise at rense effekterne, hvis det er klart for Renseri.NU, at de rensemetoder og/eller rensemidler, som Renseri.NU benytter, ikke er egnede til rensning af tekstilerne. Hvis Renseri.NU afviser at rense effekterne, skal Renseri.NU returnere effekterne til kunden og refundere den betalte pris.

Efter accept af effekterne udsteder Renseri.NU en ordrebekræftelse pr. mail til kunden, som angiver prisen for rensning, modtagelsesdato og et referencenummer til effekterne. Kunden oplyses endvidere om, hvornår effekterne leveres til den valgte adresse.

Renserierne er nødsaget til tage visse forbehold ved behandlingen af tøj. Har tøjet en misvisende, tvetydig eller manglende renseanvisning, renses tøjet på kundens eget ansvar.

Renseri.NU tilbyder ydelser i relation til effekterne og vil følge rense/vaskeanvisning med mindre andet er aftalt. Som standard procedure færdigbehandles effekterne ved strygning, dampning og lignende afsluttende behandling.

Resultatet af en rensning afhænger altid af effekternes struktur og de pletter og stænk, som skal fjernes, samt hvilke rensemidler der kan benyttes. Derfor garanterer Renseri.NU ikke en speciel renhedsgrad.

Endvidere er det normalt at flere fabrikanter af især damebluser og toppe, på et ellers rensebart materiale, tilfører pyntegenstande, som fx perler, lynlåse eller tryk som ikke tåler renseanvisningens instrukser. Dette kaldes en fejlmærkning, og kun sælger eller fabrikanten kan retsmæssigt holdes ansvarlig for evt. skader, der opstår som følge af en fejlmærkning.

Renseri.NU har grundet juridiske foranstaltninger og med hensigt om beskytte renserierne/aktørerne, valgt at gøre det til standard procedure at acceptere eller afvise en samtykkeerklæring.

 1. Renseri.NUs forpligtelser.

Renseri.NU er forpligtet til at vælge en passende rensningsmåde for de tekstiler, som Renseri.NU har accepteret til rensning. Ved valg af rensningsmetode kan Renseri.NU benytte sig af de rensningsoplysninger, som fremgår af mærkerne i effekterne, medmindre Renseri.NU har fået andre instrukser af kunden.

 1. Kundens forpligtelser.

5.1 Ved Renseri.NUs modtagelse af effekterne, skal kunden oplyse Renseri.NU, om effekternes tilstand og materiale og om eventuelle andre særpræg af væsentlighed for rensningen af effekterne (f.eks. snavs, skader, pletter m.v.).

5.2 Kunden er forpligtet til at oplyse Renseri.NU om effekternes værdi, hvis denne overstiger DKK 7.000.

5.3 Kunden skal, forinden afhentning af effekterne, fjerne alle genstande og substanser, især eventuelle værdifulde genstande, metal- og plastikgenstande og papir.

 1. Ansvarsbegrænsning

6.1 Renseri.NU garanterer, at effekterne behandles ordentligt med de mest passende rensemetoder for Effekterne, som Renseri.NUs aktører har til rådighed.

6.2 Ethvert krav fra Kunden baseret på defekter kræver, at kunden på behørig vis har udøvet sine inspektions- og oplysningsforpligtelser og skriftligt har informeret Renseri.NU om eventuelle defekter uden ugrundet ophold.

6.3 Krav fra Kunden er begrænset til efterfølgende afhjælpning eller efterfølgende udbedring. Kunden kan kun træde tilbage fra aftalen eller kræve nedslag i prisen, hvis RENSERI.NU to på hinanden følgende gange uden held har forsøgt efterfølgende afhjælpning eller udbedring.

6.4 Renseri.NU er ikke ansvarlig, hvis Renseri.NU har oplyst kunden om, at effekterne ikke kan renses af Renseri.NU, og kunden har insisteret på at få effekterne renset, eller hvis kunden ved bestilling af effekterne til Renseri.NU gav falske eller vildledende oplysninger om effekternes kvalitet eller andre fakta af væsentlighed for rensningen af Effekterne, eller hvis sådanne falske eller vildledende oplysninger fremgik af de rense anvisningerne i Effekterne, som Renseri.NU henholdt sig til.

6.5 Renseri.NU fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af, at effekterne var defekte før rensning hos Renseri.NU, havde meget dårlig holdbarhed, vævefejl, utilstrækkelig stofstyrke eller indfarvning eller utilstrækkelig rustbeskyttelse for metalgenstande.

6.6 Kundens krav vedrørende defekter udløber 1 måned efter udlevering af effekterne.

6.7 Renseri.NUs eventuelle ansvar er ikke virksomt i forhold til normal slitage, krympning, tab af og skade på knapper, hægter, lynlåse, gummibesætning, vattering eller andre genstande påsat effekterne.

6.8 Renseri.NU er ikke ansvarlig for eventuel skade på og/eller tab af glemte genstande i effekterne. Kunden er alene ansvarlig for skade, der forårsages af sådanne genstande, på Renseri.NUs eller tredjemands ejendom.

6.9 Renseri.NUs begrænsede hæftelse gælder ikke – uanset juridisk årsag og eventuelle andre bestemmelser i vilkårene – hvis skaden skyldes Renseri.NUs grove uagtsomhed eller forsætlig pligtforsømmelse eller i tilfælde af Renseri.NUs brud på væsentlige forpligtelser.

6.10 Såfremt Renseri.NU er pligtig at betale skadeserstatning, og det ikke skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig pligtforsømmelse eller brud på væsentlige forpligtelser, er Renseri.NUs hæftelse begrænset til det laveste af (i) effekternes nuværende kontante værdi eller (ii) 15 x prisen for rensning. Renseri.NU hæfter ikke for følgeskade, pønalt begrundet erstatning, omsætningstab og/eller anden indirekte erstatning. Hvis Effekternes værdi overstiger DKK 7.000, og Kunden ikke har købt Ekstra Dækning, skal værdien ovenfor under (i) svare til DKK 7.000.

6.11 Renseri.NU hæfter ikke i medfør af produktansvarsreglerne i tilfælde af skade på effekter, der benyttes til ikke kommercielle formål.

 1. Deaktivér konto
  Kunden kan til enhver tid deaktivere sin konto. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra kundens betalingskort førkunden igen aktivere sin konto og gentilmelder sig en ordning eller laver en single bestilling.
 2. Prisændringer:

8.1. Prisændringer meddeles via e-mail eller websitet senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til ikke at benytte services på www.Renseri.NU

 1. Fortrydelsesret

9.1. Kunden kan til enhver tid fortryde sin bestilling, såfremt denne fortrydelse sker senest 12 timer før afhentningstidspunkt. Sker denne fortrydelse indenfor 6 timer, før afhentningstidspunkt, pålægges et gebyr.

 1. Reklamation

10.1 Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Renseri.NU inden for rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, udbedring eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Renseri.NU returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen. 
Ved reklamation over ikke fjernede pletter, renses tøjet igen 1 gang uden beregning på kundes eget ansvar. Genkørsel afholdes af kunden til 50 kr pr vej med mindre andet er aftalt.

Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre – falmede farver – mistede/ødelagte knapper, spænder, bælter, paletter, perler m.m.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produkter eller anden skadeforvoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved uhensigtsmæssig betjening dækkes ligeledes ikke. Renseri.NU forbeholder sig retten til at tage billeder af tøjet både før, under og efter behandlingen til dokumentation.

 1. Forsikring

11.1 Ved bortkomst eller fejlbehandling forsikres tøjet efter Dansk Renseriforening gældende normer.

 1. Tyveri

12.1 Ved tyveri/brand/vandskade på aktørernes domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne.

Ved tyveri fra leverandørernes vogne, dækker leverandørernes forsikringsselskab.

 1. Erstatning ved beskadiget tøj

Reneseri.NU følger retningslinjer der er angivet af Dansk Renseri Forening.

Uanset hvor omhyggelige vores leverandører er, kan fejl desværre aldrig helt undgås. Renseri.NU vil som udgangspunkt søge at lukke sagen over for kunden så tidligt i forløbet som muligt. Der må dog altid forventes noget behandlingstid til bl.a. ansættelse af erstatningen.

Selve ansættelsen af erstatningen ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra tre kriterier:
§ tøjets alder ved beskadigelse
§ tøjets forventede levealder
§ tøjets stand ved beskadigelse.

 1. Forbehold for ændringer

14.1 Renseri.NU forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at Kunden løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

15.Levering

15.1 Levering anses for sket, når chaufføren har leveret tøjet på bestillings adressen og kunden har modtaget sit tøj. Vælger kunden at tøjet må stilles (efterlades ved døren), har kunden selv ansvaret for tøjet så snart chaufføren har stillet tøjet på modtageradressen. Skulle kunden ikke være til stede til at modtage en bestilling, der ikke må stilles, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med kunden. Kunden afholder selv omkostningerne til genkørsel af tøjet. Det gælder også hvis der nægtes modtagelse af en bestilling, aftales senere levering direkte via Renseri.NU support telefon. Det tilstræbes at tøjet leveres på den aftalte dato, og tidspunkt.

 1. Leveringstider

16.1 Med mindre andet er angivet er forventet leveringsdage max 48 timer. Renseri.NU leverer og om aftenen og i weekender.

 1. Aftaleindgåelse og kvittering

17.1 Aftalen er indgået, hvis Renseri.NU accepterer at rense de effekter, som kunden indleverer i medfør af punkt 5.

17.2 Ved oprettelse af bruger modtager Kunden en kvittering via e-mail. Kunden bør gemme denne e-mail, da kvitteringen er kundens bevis for kundens aktivitet på www.renseri.nu. Kvitteringen svarer til indholdet af den dokumentation, som Renseri.NU opbevarer som bevis for den indgåede aftale. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 1. Behandling afpersondata

18.1 Når Kunden opretter sig hos Renseri.NU registrerer vi de oplysninger, Kunden afgiver.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre bestillinger, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover internt i Renseri.NU til markedsføring og for at få større kendskab til dig og øvrige brugere af vores service. Vi bruger også cookies, som med afsæt i dine data, benyttes til at tilpasse de informationer, Kunden præsenteres for (site-struktur, søgning mm.).

Som en betingelse for dit køb, accepterer du samtidig, at Leverandøren må sende dig administrative og marketingrelaterede mails og sms’er. Vi sender dig bl.a. information omkring din bestilling, og dine køb samt opdateringer omkring vores produkter og tilbud.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Renseri.NU vil bestræbe sig på at levere som aftalt.

Renseri.NU kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Vores leverandører er eksperter i tekstilrens og tekstilrens alene. De skal altid følge renseanvisningen og såfremt der ikke findes én, skal de behandle tøjet efter deres bedste overbevisning, dog på kundens eget ansvar.  Al håndarbejde som påsyede knapper eller nogen anden form for syning, kan vi ikke garantere for. Ligeledes er vi ikke garant for andet tilbehør på tekstilet. Er noget P-mærket er det som oftest udtryk for at tekstilet tåler kemisk rens. Såfremt at tilbehøret på tøjet ikke kan holde til den på renseanvisningen anviste behandling, er tøjet fejlmærket og sælger eller producent skal holdes ansvarlig.

 1. Kundeservice og support

20.1 
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Renseri.NU
Fruebjegvej 3
2100 KBH Ø

Tlf: 71 789 999
e-mail: kontakt@Renseri.NU

Enhver tvist mellem Leverandøren og Kunden er underlagt dansk lov.

Varereturnering foregår kun med foudindgået telefonisk aftale med support telefonen. også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

 1. Konkurrence og rettigheder

21.1 Ved registrering hos Renseri.NU bekræfter du samtidig, at du ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. I konkurrence med defineres ved, at du arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som yder rense eller vaskeservice til private og eller virksomheder. Alt software, design, arkitektur, tekst o.lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren. Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.

 1. DIVERSE

22.1 Nærværende Aftale og nærværende Standardvilkår er underlagt dansk lovgivning.

22.2 Opfyldelsesstedet er Renseri.NUs forretningssted.

22.3 Såfremt en bestemmelse i disse Vilkår eller i rensningsaftalen eller en bestemmelse, der senere er indføjet, er eller bliver ugyldig som et hele eller dele deraf eller hvis der viser sig et hul i bestemmelserne, så påvirker det ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse eller for at lukke hullet anses en gyldig og praktisk mulig bestemmelse for aftalt med virkning fra det tidspunkt med det indhold, som juridisk og økonomisk ligger nærmest på det, som Renseri.NU og Kunden havde til hensigt eller ville have haft til hensigt i overensstemmelse med formålet med nærværende Aftale, hvis de havde overvejet det aspekt på tidspunktet for indgåelsen af Aftalen. Hvis en bestemmelse bliver ugyldig p.g.a. opfyldelsesomfanget eller –tidspunktet (periode eller deadline) indeholdt i bestemmelsen, anses bestemmelsen for at være vedtaget i det omfang, der kommer nærmest på det oprindelige omfang.